Ringorm

Ringorm är en vanligt förekommande svampinfektion som hindrar dig att få träna och tävla i brottning,

Svampinfektioner på kroppen kallas ringorm, eller revorm. Infektionen förekommer oftast på armarna, benen, bröstet och i ansiktet.

Ringorm kan smitta från husdjur, som katt, marsvin och kanin. Oftast har det smittade husdjuret symtom som klåda och hårlösa fläckar.

Smittan kan även spridas från människa till människa.

Ringorm kallas också tinea corporis.

Hårbottensvamp

Svamp i hårbotten förekommer oftast hos barn. Hos vuxna bildas mer talg i områden där det växer hår och den hämmar svampens tillväxt.

Infektionen kan också förekomma hos personer som har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering.

Vissa svamparter som ger infektion i hårbotten är vanligare i andra länder än i Sverige. Många som har svamp i hårbotten har blivit smittade i tropiska länder.

Hårbottensvamp kallas även tinea capitis.

Symtom

Det vanligaste symtomet på ringorm är små röda och kliande utslag. På mörk hud syns oftast inte det röda. Utslagen är runda eller ovala och någon millimeter till flera centimeter i storlek. Ytan är ofta fjällande eller småknottrig.

När utslagen blir större kan de börja läka i mitten och får då sin typiska ringform. Huden inuti ringen kan se ut som vanligt. Kanten på ringen är lite upphöjd och kan fjälla, den är röd på ljus hud och gråvit på mörk hud.

Det typiska symtomet på svamp i hårbotten är en eller flera fjällande fläckar med korta avbrutna hårstrån.

Tid till symtom

Efter att du har blivit smittad kan det ta från några dagar till högst två veckor innan du får symtom.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du eller ditt barn har svampinfektion på kroppen eller i hårbotten. Alla som bor tillsammans ska undersöka sig så att alla kan få behandling samtidigt.

Behandling

Infektionen läker oftast inte av sig själv utan behöver behandlas med svampdödande läkemedel.

Vid ringorm används i första hand en kräm, men ibland behövs behandling med tabletter.

Hårbottensvamp behandlas med tabletter. Ibland används även kräm i hårbotten samtidigt med tabletterna. Det är viktigt att inte använda hårolja samtidigt med krämen, eftersom effekten då kan minska.

Ett infekterat djur kan behöva få behandling av veterinär.

Undvik smitta

Det är viktigt att minska risken för att smitta andra:

  • Tvätta sängkläder, filtar, handdukar, mössor och slöjor i minst 60 grader.
  • Rengör hårborstar och kammar.

Hur kan jag förebygga?

Infektionerna är svåra att förebygga. Svampen är smittsam även innan du har fått symtom. Men du kan minska risken att få ringorm genom att följa följande råd:

  • Titta efter ringorm på husdjuren. Infektionen ser ofta ut som en hudfläck där det saknas päls.
  • Undvika nära kontakt med någon som är smittad.
  • Dela inte kläder, handdukar, hårborstar eller andra personliga saker med andra.

Undersök alla som bor tillsammans

Det är viktigt att alla som bor tillsammans går till läkare och blir undersökta om ett barn har hårbottensvamp. Ibland får alla behandling oavsett om symtom finns eller inte för att stoppa smittspridningen.

1177.se

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/ringorm-och-harbottensvamp/