Klubbpolicy och värdegrund

Värdegrund

Vår värdegrund beskriver de värden som ska genomsyra klubbens verksamhet. Det visar sig framför allt i våra beteenden och förhållningssätt, i både ord och handling, tillsammans med medlemmar, ledare, vårdnadshavare, styrelse, publik, sponsorer och andra intressenter. Vår värdegrund utgör en naturlig del i klubben enligt följande:

Flens Brottningsklubb bygger på ideellt ledarskap och ska präglas av glädje, gemenskap och rent spel vilka också är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla vår klubb så att vi har roligt, mår bra och presterar mera. Klubbens verksamhet ska utgå ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet, kreativitet och drivas enligt demokratiska principer.

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill vara med, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning får vara med i vår verksamhet. Vi ska visa öppenhet och respekt för människors lika värde och alla våra medlemmar ska behandlas lika.

Vår verksamhet ska skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig sporten och chans att utveckla ett livslångt intresse. Alla skall få känna sig sedda, värdefulla och som en viktig del av en gemenskap. Alla ska mötas med respekt och kunna känna trygghet.

Allmän policy

 • Medlemsavgift betalas årligen i augusti/september eller vid start (två gånger prova på).
 • Som medlem ställer man upp och bemannar minigolfbanan i Sveaparken. Ett rullande schema över bemanning skrivs årligen. Intäkterna finansierar de låga medlemsavgifterna, träningsläger, tävlingar med mera.
 • Visa respekt i brottningslokalen (låg volym vid samtal under träning).
 • Vi har nolltolerans mot alkohol och droger.

Träningspolicy

 • Var ombytt och klar i tid.
 • Respektera andra träningsgruppers träningstider.
 • Visa hänsyn och respekt mot träningskamrater och ta väl hand om nya kamrater.
 • Lyssna på ledarna utan att avbryta – instruktioner ska följas.
 • Naglar ska vara kortklippta och smycken tas av.
 • På brottarmattan är det förbjudet att vara barfota.
 • Inneskor ska användas under träning (gäller ej dagisgruppen).
 • Överflyttning från olika träningsgrupper avgör ledarna utifrån kunskapsnivå.
 • Duscha i anslutning till träningen.
 • Informera tränarna om utslag som kan misstänkas vara ringorm.
 • Vid misstänkt eller konstaterad ringorm avgör tränarna om man kan delta i träning.
 • Vid misstänkt eller konstaterad ringorm rekommenderas att söka medicinsk rådgivning.
 • Konstaterad ringorm innebär ca två veckors brottningsuppehåll. Under brottningsuppehållet behandlas ringormen med rekommenderad salva. Ledare avgör när brottning kan återupptas.
 • Tvättade träningskläder används vid varje träningspass.
 • Brottning ska inte användas utanför brottarmattan.

Tävlingspolicy

Ledarna tillfrågar de som är aktuella för tävlingar.
Klubben håller ihop vid tävling och stöttar varandra vid vinst och förlust.

Detta krävs av brottaren för att få delta i tävlingar:

 • Betald medlemsavgift och tävlingslicens
 • Tränat regelbundet inför aktuell tävling
 • Gör sitt bästa på träningar
 • Bemöter kompisar, tränare, ledare och föräldrar med hänsyn och respekt.

Dessa regler gäller för brottaren vid tävlingar:

 • Klar för avfärd på utsatt tid
 • Ska bära klubbkläder och trikå
 • Gemensam uppvärmning som leds av den som ansvarig ledare utser
 • Ska se på och stötta klubbkompisar under deras matcher
 • Sitter tillsammans med klubben under tävling och meddelar ansvarig ledare om man behöver gå iväg.
 • Bemöter brottare, ledare, domare, publik och funktionärer med hänsyn och respekt.

Dessa regler gäller för vårdnadshavare vid tävlingar:

 • Klar för avfärd vid utsatt tid
 • I mån av erfarenhet och kompetens vara den ansvarige ledaren behjälplig
 • Uppmuntra och hjälpa brottare att höra av sig till ansvarig ledare vid närvaroförhinder.
 • Bemöta brottare, ledare, domare, publik och funktionärer med hänsyn och respekt.
 • Eget ansvar att ta reda på information om tider etc.

Dessa regler gäller för ledare vid tävlingar:

 • Klar för avfärd på utsatt tid
 • Ska bära klubbkläder
 • Ha grundläggande kunskaper om tävlingsbrottning
 • Behandla alla brottare inom klubben lika
 • Bemöta brottare, ledare, domare, publik och funktionärer med hänsyn och respekt.
 • Redovisa kvitto för anmälningsavgift och information om milersättning till kassör.

Detta gäller från klubbens sida:

 • Milersättning utgår med 18,50 kronor/mil enligt överenskommelse med ledaren i förväg. En förutsättning är att bilen fylls med brottare.
 • Klubben betalar anmälningsavgift
 • Klubben betalar eventuellt logi vid längre resor, när ledaren så beslutat i förväg. (Gäller billigaste boende.)
 • Klubben skall alltid se till brottarnas bästa
 • Klubben skall efter bästa förmåga bereda möjligheter för den aktive att köpa träningsoverall etc.